De beide Alphense Lionsclubs doen gezamenlijk mee aan de landelijke Lionsactie “Fight for Sight”. Het doel van deze actie is vreemd en oud geld inzamelen voor oogoperaties in arme landen. Meestal zijn dat eenvoudige staaroperaties.

Verspreid over het hele land beheren ruim 50 Lionsclubs bijna 100 inzamelzuilen die vooral in supermarkten zijn geplaatst. Daarin kunnen mensen vreemd en oud geld doneren voor het goede doel.Bijna iedereen heeft wel eens vreemd geld overgehouden van een verre vakantie. En misschien ligt dit geld al wel jaren in een bureaulade, net als oud geld, bijvoorbeeld uit de tijd van de gulden, de Franse franc, de Duitse mark enz.

Lions Fight for Sight Nederland is via hun netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld wordt, als dat nog kan, ook omgezet in euro’s, of anders verhandeld op veilingen en in de metaalhandel.

Sinds de landelijke start van deze actie in 2010 is er al voor ruim meer dan één miljoen euro opgehaald en ingezet voor de bestrijding van blindheid.
Op de website www.vreemdenoudgeld.nl staat veel meer informatie over dit onderwerp en een indrukwekkend filmpje over een oogkamp.

De Alphense Lionsclubs beheren 2 inzamelzuilen die staan bij Jumbo in de Herenhof en Albert Heijn in de Aarhof.
Eén maal per kwartaal worden deze zuilen geleegd.
De opbrengst van beide zuilen is, omgerekend in euro’s, ongeveer €4000 per jaar, goed voor ruim 250 oogoperaties.